Skip Navigation LinksHome  »  Termeni si Conditii

Termeni si Conditii

1. Termenii şi Condiţiile de utilizare a portalului şi serviciului "monitorizarefirme.ro", constituie o Convenţie intre COMPANY DATA SRL, proprietar şi furnizor al portalului si serviciului “monitorizarefirme.ro” şi orice utilizator al acestui serviciu pentru furnizarea, respectiv, utilizarea serviciului şi a oricăror produse şi servicii asociate acestuia.

2. Serviciile oferite de catre furnizor se desfasoara in cadrul portalului www.monitorizarefirme.ro. MonitorizareFirme este un serviciu on-line prin intermediul caruia utilizatorii site-ului pot obtine monitorizarea modificarilor survenite in datele societatilor comerciale inregistrate in Romania. La aparitia acestor modificari, serviciul MonitorizareFirme furnizeaza clientilor sai, urmatoarele notificari:

Notificare monitorizare RECOM – anunt ce cuprinde detalii despre ultima mentiune inregistrata la RECOM pentru societatea comerciala monitorizata

Notificare monitorizare JUST – notificare despre ultimul dosar inregistrat in justitie pe numele societatii monitorizate si stadiul procesual al acestuia

Notificare monitorizare BPI – ultima publicare in Buletinul Procedurilor de Insolventa referitor la societatea monitorizata

Notificare monitorizare RNPM – detalii despre ultima inscriere de garantii mobiliare pe numele societatii monitorizate

Notificare monitorizare MOF – ultimul articol publicat in Monitorul Oficial, partea IV referitor la societatea monitorizata

Toate informatiile obtinute prin intermediul MonitorizareFirme sunt stocate in contul fiecarui client la sectiunea Istoric Monitorizare si poate fi accesat gratuit pe perioada valabilitatii abonamentului.

3. Utilizarea serviciului MonitorizareFirme este exclusiv optiunea utilizatorilor. Acestia vor folosi informatiile primite prin intermediul serviciului "monitorizarefirme.ro" doar in scop propriu. Utilizatorului ii este interzis să foloseasca informatia in scopul comercializarii acesteia, prin diverse mijloace cum ar fi, dar fără a se limita la redirecţionarea intensivă sau continuă a informatiilor. Furnizorul işi rezervă dreptul de a intrerupe imediat serviciul in cazul in care constată că utilizatorul foloseşte serviciul in scopuri comerciale sau ilegale. Orice metoda automata de acces la date este considerata ilegala si atrage dupa sine blocarea accesului.

4. Politica de preturi. Company Data SRL are dreptul de a modifica pretul furnizarii serviciului, in functie de modificarea costurilor de functionare a serviciului. Modificarile vor intra in vigoare la data publicarii lor pe site-ul www.monitorizarefirme.ro, Company Data SRL nefiind obligata sa justifice sau sa indeplineasca alta formalitate fata de utilizatori.

5. Limitarea raspunderii. Company Data SRL nu este raspunzatoare pentru eventuale intreruperi in furnizarea serviciului sau degradarea calităţii acestuia, cauzate de:

• acţiuni sau omisiuni ale unui subfurnizor de servicii
• o defecţiune a reţelei sau a echipamentelor
• upgradarea reţelei sau a echipamentelor
• cazuri de forţă majoră
• orice cauză independentă de voinţa şi controlul furnizorului, inclusiv, dar fără a se limita la incapacitatea de conectare sau finalizare a comunicaţiei.

Avand in vedere ca furnizorul, Company Data SRL, nu detine controlul asupra surselor oficiale din care isi culege datele, acesta nu este răspunzator pentru acuratetea, gradul de veridicitate sau de actualitate a datelor.

Furnizorul serviciului nu va fi facut responsabil pentru pagube, de orice fel, incluzand, dar nelimitandu-se la orice daune directe, indirecte sau incidentale rezultate din utilizarea informatiilor continute in portal si/sau actiunea/inactiunea utilizatorilor in baza informatiilor din portal.

6. Prelucrarea datelor personale. Datele personale si ale companiei utilizatorului puse la dispoziţia furnizorului de către acesta vor fi centralizate in baza de date a furnizorului, acesta avand posibilitatea de a le utiliza in scopuri asociate comercializării serviciilor şi produselor monitorizarefirme.ro, cum ar fi:

a. procesarea comenzilor sau cererilor utilizatorului
b. prestarea serviciilor si oferirea produselor monitorizarefirme.ro
c. facturare
d. soluţionarea cererilor sau a reclamaţiilor utilizatorului
e. realizarea studiilor de piaţă şi de produs şi marketingul produselor şi serviciilor monitorizarefirme.ro şi ale companiilor partenere.

Refuzul de a furniza datele solicitate este urmat de imposibilitatea de a folosi serviciul MonitorizareFirme.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se va face de catre compania SC COMPANY DATA SRL in conformitate cu dispozitiile Legii 677/2001, notificarea prelucrarii acestor date fiind inregistrata in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 18538 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu caracter Personal.

Utilizatorul are drept de acces, de interventie si de opozitie asupra datelor personale, aceste drepturi putand fi exercitate in conformitate cu dispozitiile art.13, 14, 15 din Legea 677/2001. In scopul exercitarii acestor drepturi, participantul poate trimite in atentia COMPANY DATA SRL o cerere scrisa in acest sens, datata si semnata, urmand ca in termen de 15 zile de la primirea acesteia sa-i fie comunicate in scris informatiile solicitate si, daca este cazul, masurile luate.

7. Diverse. Toate reprezentările stilizate, logo-urile şi simbolurile asociate şi combinaţii ale acestora cu oricare cuvant sau simbol grafic folosite pe acest portal sunt proprietatea COMPANY DATA SRL. Reproducerea, modificarea, transferarea, distribuirea, copierea sau transmiterea in orice formă, inclusiv, dar fără a se limita la forma electronică, precum şi comercializarea acestora este interzisă.

COMPANY DATA SRL are dreptul de a modifica in orice moment atat prezenta conventie cat si serviciile oferite si informatiile publicate pe www.monitorizarefirme.ro. Modificările introduse de COMPANY DATA SRL intră in vigoare la data afişării lor pe site-ul www.monitorizarefirme.ro si nu necesită notificarea prealabilă a utilizatorulilor. Modificarile sunt socotite a fi acceptate de către utilizatori dacă acestia continuă să folosească serviciul după afişarea lor pe site-ul www.monitorizarefirme.ro.