Skip Navigation LinksHome  »  Monitorizam

MONITORIZARE REGISTRUL NAȚIONAL DE PUBLICITATE MOBILIARĂ

Garantia reala pe care un debitor o ofera unui creditor este reglementata de Legea nr.99/1999, constituind un drept real care are ca finalitate garantarea indeplinirii oricarei obligatii. Garantia reala acorda creditorului garantat dreptul de a-si satisface creanta cu bunul afectat garantiei inaintea oricarui alt creditor negarantat si inaintea altor creditori ale caror garantii reale sau drepturi asupra bunului afectat garantiei au un grad de prioritate inferior, potrivit dispozitiilor legii. Astfel, cesiunile de creanta, vanzarile conditionate, vanzarile in rate, contractele de inchiriere, concesiune, leasing-ul, contractul de consignatie si amanet, contractul de custodie si depozit (inclusiv depozite bancare), contractul de credit/imprumut, hotararile judecatoresti definitive, privilegiul statului (rezultate din taxe, impozite, amenzi, confiscari) se constituie in garantii reale.

In ceea ce priveste bunurile ce fac obiectul actelor juridice descrise mai sus, art. 6 din Legea 99/1999 reglementeaza urmatoarele categorii: bunuri mobile, corporale sau necorporale (inclusiv accesorii ale unui bun imobil), stocuri de bunuri fungibile, solduri creditoare ale conturilor de depozit, certificate de depozit, actiuni si parti sociale ale societatilor comerciale, polite de asigurare, biletul la ordin, CEC-ul, titlurile de valori mobiliare, cu conditia ca aceste bunuri sa fie determinate (individual/generic) sau deteminabile in viitor.

Cu alte cuvinte, inscrierea unei garantii in R.N.P.M. confera acelui creditor prioritate in recuperarea debitelor atunci cand se pune problema valorificarii garantiei, fata de un creditor care nu a operat aceasta inregistrare si avertizeaza potentialii creditori asupra contractelor de ipoteca incheiate anterior.

Consultarea Arhivei ofera creditorilor date exacte prin care pot evalua riscul unei tranzactii ce urmeaza a fi incheiata cu un debitor.

Pentru dumneavoastra ca si creditor semnificativ al unei companii este recomandat sa aflati imediat cand o astfel de garantie reala este instituita si cine este creditorul.

ACTIONATI! Nu vreti sa fiti ultimul pe lista creditorilor in situatia nedorita in care un beneficiar intra in incapacitate de a-si onora obligatiile.

Monitorizam RNPM pentru dumneavoastra si va anuntam imediat asupra oricarei garantii reale mobiliare inscrise.


» Vezi Exemplu

Monitorizam

» toate inscrierile realizate in Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară

Notificam

» E-mail ce contine data si continutul inscrierii, inclusiv solicitantii

Inregistram

» Afisare in contul din portalul www.monitorizarefirme.ro a evolutiei inscrierilor. Istoric din momentul inceperii monitorizarii.